LATEST ARTICLES

Phân bố nhiệt độ bề mặt trên 2 ảnh Landsat và Aster

nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp...

Viễn thám hồng ngoại nhiệt đo lường bức xạ bề mặt trái đất có thể giúp ta khôi phục giá trị nhiệt độ bề mặt trên toàn vùng nghiên...
xây dựng bản đồ chỉ số nhạy cảm hệ sinh thái đối với các tác động môi trường trong sử dụng hợp lý và phát triển bền vững dải ven biển Hải Phòng

Xây dựng bản đồ chỉ số nhạy cảm hệ sinh thái đối với...

Bản chất các modul của GIS, trong trường hợp cụ thể này là hệ thống PC ARC/INFO, thích hợp cho việc kết hợp với hệ thống ứng phó với...
Nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo lũ cho sông Vu gia - Thu bồn

Nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo lũ cho sông Vu gia –...

Lũ lụt xảy ra hàng năm ở miền Trung Việt Nam và thường xuyên gây tổn thất lớn về người và của. Các lưu vực sông ở Miền Trung thường...
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt khu vực ven biển cửa đáy ứng dụng công nghệ viễn thám

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt khu vực ven biển cửa đáy...

Quá trình phát triển các khu công nghiệp, các làng nghề và hoạt động nuôi trồng thuỷ hải sản tại khu vực Cửa Đáy đã mang lại nhiều lợi...
Mô phỏng hiện trạng ngập địa hình do nước biển dâng tại tỉnh Bạc Liêu (vùng đồng bằng sông Cửu Long)

Mô phỏng hiện trạng ngập địa hình do nước biển dâng tại tỉnh Bạc...

Trong bài báo này, từ tình hình nước biển dâng diễn biến phức tạp hiện nay. Chúng tôi xây dựng một mô hình mô phỏng hiện trạng ngập địa...
hướng dẫn thực hành QGIS

Hướng dẫn QGIS các thanh công cụ, plugin và các cửa sổ làm việc...

QGIS (hay là Quantum GIS) là phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) miễn phí mã nguồn mở cung cấp khả năng xem, xử lý và phân...