LATEST ARTICLES

: Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán đặt camera trên đường phố tối...

Tác giả:  Nguyễn Trung Thành Nguồn: Nguyễn Trung Thành - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Áp dụng mô hình AREMOD và kỹ thuật GIS để mô phỏng chất lượng...

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguồn: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học...

Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Tiến Nguồn: Nguyễn Ngọc Minh Tiến - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi diễn biến xói lở – bồi...

Tác giả: Lê Thị Ngọc Ánh Nguồn: Lê Thị Ngọc Ánh - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng...

Tác giả: Lâm Thanh Sâm Nguồn: Lâm Thanh Sâm - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat để khảo sát nhiệt độ bề mặt quận...

Tác giả: Huỳnh Tấn Phát Nguồn: Huỳnh Tấn Phát - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....