Home Bản đồ

Bản đồ

Bản đồ: kho thư viện tư liệu, tài liệu về bản đồ bao gồm khái niệm bản đồ là gì, lịch sử bản đồ, cách tạo bản đồ và bộ ảnh, file bản đồ Việt Nam và nước ngoài.

Bản đồ du lịch Việt Nam dành cho dân phượt bụi

Bản đồ du lịch Việt Nam cho dân phượt

Bản đồ du lịch Việt Nam cho dân phượt thể hiện đầy đủ các tuyến điểm phượt, du lịch cần thiết với các thông tin bản đồ du lịch...
dai-nam-thong-nhat-ban-do

bản đồ học quá trình phát triển

Bản đồ học hay Đồ bản học là khoa học nghiên cứu và phản ánh sự phân bố không gian, sự phối hợp mối liên hệ giữa các đối...

Hệ thống định vị Compass – một trong những hệ thống định vị toàn...

Hệ thống định vị Bắc Đẩu (là một dự án của Trung Quốc phát triển một hệ thống vệ tinh định vị độc lập. Tên gọi này có thể...

Nội dung được thực hiện trên bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính là tài liệu chủ yếu trong bộ hồ sơ địa chính cho nên trên bản đồ cần thể hiện đầy đủ các yếu tố đáp...

Tìm hiểu về bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính, vì vậy bản đồ địa chính thể hiện tính chất chung của bản...

Phương pháp thể hiện nội dung bản đồ

Khi thành lập bản đồ người ta phải sử dụng các phương pháp khác nhau để thể hiện các yếu tố nội dung chuyên môn. Mỗi phương pháp có...

Tổng quá hóa nội dung bản đồ

Tổng quát hoá bản đồ là sự lựa chọn và khái quát các đối tượng được biểu thị trên bản đồ phù hợp với mục đích, tỷ lệ, nội...

Hệ thống ký hiệu bản đồ

Hệ thống ký hiệu bản đồ là phương tiện để thể hiện các nội dung bản đồ, nó cũng là hình thức để qua đó người ta nhận biết...

hệ tọa độ được dùng ở Việt Nam

Hệ tọa độ phổ biến hiện dùng là hệ hệ tọa độ cầu tương ứng với tâm Trái Đất với các tọa độ là vĩ độ, kinh độ và...

Những phép chiếu bản đồ đã được sử dụng ở Việt Nam

1. Phép chiếu Gauss Phép chiếu Gauss là phép chiếu hình trụ ngang giữ góc.Thế  kỷ XIX nhà toán học Gauss đã đề ra phép chiếu hình bản đồ, được...

Recent Posts