Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng trong GIS

Ngày nay việc ứng dụng công nghệ Gis vào cuộc sống hay công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực như môi trường, nông nghiệp, khí tượng, xã hội… không còn xa lạ nữa. Thế nhưng không dừng lại ở đó, Gis luôn phát triển từng ngày, với nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hơn nữa. Cụ thể là Ứng dụng mới xin được chia sẻ cho bạn đọc về đề tài “Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng trong GIS” của một kĩ sư chuyên ngành GIS trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu neuron nhân tạo
Nghiên cứu neuron nhân tạo

Nội dung của Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng trong GIS

 •  Tìm hiểu, xây dựng dữ liệu tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh.
 •  Tìm hiểu và nắm được quy trình xây dựng mạng neuron để phân tích khai phá
  dữ liệu không gian (data mining).
 •  Thực hiện thử nghiệm phân tích mạng thần kinh nhân tạo để nhận dạng bộ dữ
  liệu tai nạn giao thông đã xây dựng.
 •  Tìm hiểu lập trình về ngôn ngữ Python.
 •  Tìm hiểu, sử dụng công cụ MATLAB.

Kết quả của đề tài Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng trong GIS

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian về các vụ tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh.
 •  Xây dựng được bản đồ các vụ tai nạn giao thông tại TPHCM.
 •  Tiếp cận được phương pháp phân tích mạng neuron nhân tạo.
 •  Nắm bắt được cấu hình mạng của neuron dựa trên dữ liệu tai nạn giao thông tại TPHCM.

Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh thực sự là vấn đề nan giải của các nhà quản lý, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Áp dụng những nghiên cứu này vào công việc quản lý thực tiễn sẽ là một bước ngoặc lớn cho công cuộc quản lý giao thông thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và giao thông trên cả nước nói chung.

Theo lời Ks. Nguyễn Ngọc Minh Tiến: “Việc kết hợp thế mạnh của GIS và mạng Neuron nói riêng cũng như trí thông minh nhân tạo nói chung mang đến một giải pháp mới để giải quyết các vấn đề lớn, mang nhiều đặc điểm khác nhau với tính cấp bách điển hình là các vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông.”

Xem chi tiết đề tài nghiên cứu tại: http://gis.hcmuaf.edu.vn/data/file/KhoaLuanTotNghiep_DH12GI/MinhTien.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here