Ứng dụng Gis trong môi trường

Các ngành nghề ứng dụng gis như thế nào ?

Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thông thường (như cấu trúc hỏi đáp) và các phép phân tích thống kê, phân tích không...
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) - quản lý kinh tế xã hội

Ứng dụng GIS trong quản lý kinh tế xã hội

Hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System - gọi tắt là GIS) là một phần của công nghệ thông tin được hình thành vào những năm 1960...

Contact us

Đơn vị, cá nhân muốn hợp tác kinh doanh, trao đổi liên kết, đặt quảng cáo trên gisvn.edu.vn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên...
Quảng cáo trên ứng dụng mới

Quảng cáo

GISVN là tạp chí công nghệ mới trong lĩnh vực bản đồ, trắc địa, GIS, viễn thám, GPS, vào trong đời sống, ứng dụng trong quản lý, xây dựng kế...

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN Độc giả truy cập GISVN với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm đọc tin tức, tìm kiếm thông tin, trau dồi...
Lịch sử hình thành và phát triển ngành trắc địa

Giới thiệu

CỘNG ĐỒNG GIS VIỆT là website chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực bản đồ, trắc địa, GIS, viễn thám, GPS, vào trong đời sống, ứng dụng trong quản lý,...