Home Phần mềm Lập trình Avenue

Lập trình Avenue

Kho thư viện tư liệu, tài liệu về ngôn ngữ Avenue trong lập trình; các bước hướng dẫn chi tiết nhất trong lập trình Avenue.

Ngôn ngữ Avenue bài 11: Kết nối dữ liệu với Avenue

ArcView cho phép ta kết nối với các loại dữ liệu SQL như MS Access, MS SQL Server, Oracle, FoxPro... Trên hệ điều hành Window và WinNT, ArcView sử...

Ngôn ngữ Avenue bài 10: Liên kết ứng dụng với Avenue

ArcView cung cấp một số giải pháp để có thể tương tác đến các ứng dụng khác ngoài ứng dụng ArcView như Visual Basic, Excel, Access, Word. Ta cũng...

Ngôn ngữ Avenue bài 9: Lập trình giao diện với Avenue

1. Giới thiệu về Dialog Dialog là một giao diện để xây dựng các ứng dụng trong ArcView. Dialog cho phép  tổ chức các nhiệm vụ đơn hoặc một tập...

Ngôn ngữ Avenue bài 8: File và lưu trữ, phân phối ứng dụng

ArcView cung cấp một phương thức khác cho phép tuỳ biến gọi là extension. Extension cung cấp một cách thức tiện lợi cho phép  phân phối tập các công...

Ngôn ngữ Avenue bài 7: Những thao tác trên bảng và biểu đồ bằng...

1. Mô hình lược đồ đối tượng table trong Avenue Bảng (Table) sử dụng trong ArcView là một giao diện người dùng của bảng ảo Vtab (Virtual Table), ta có...

Ngôn ngữ Avenue bài 6: Cách thêm khung nhìn, biểu đồ, Legend vào layout...

  Các thành phần thêm vào Layout như khung nhìn (View), biểu đồ (Chart), Shape hoặc ký tự (Text) được lưu trong danh sách Graphics của Layout. Một Layout về...

Ngôn ngữ Avenue bài 5: Những đối tượng đồ họa và biểu tượng trong...

1. Lược đồ đối tượng của các đối tượng đồ hoạ (Graphics) Mô hình lược đồ đối tượng của các đối tượng đồ hoạ (Graphics)  có thể tạo ra một đối tượng...

Ngôn ngữ Avenue bài 4: Khung nhìn và lớp chủ đề trong Avenue

 Nhìn vào mô hình đối tượng, ta thấy rằng View là một loại của document (DOC). Nó được chứa đựng bên trong một cửa sổ mà ta có thể...

Ngôn ngữ Avenue bài 3: Cách tạo ứng dụng tùy biến trong Avenue

Tạo ứng dụng tuỳ biến là cách thay đổi giao diện ArcView theo ý của người sử dụng, ArcView cho phép ta thêm mới, xoá, chỉnh sửa menu, button,...
Cấu trúc ngôn ngữ Avenue

Ngôn ngữ Avenue bài 2: Các kiểu đối tượng dữ liệu trong ngôn ngữ...

1. Kiểu đối tượng dữ liệu trong Avenue 1.1. Kiểu đối tượng số Avenue gom chung số nguyên, thực vào một lớp chung để quản lý gọi là lớp số học....

Recent Posts