Phần mềm

Kho thư viện tư liệu, tài liệu về cách sử dụng phần mềm, dowload phần mềm chuyên ngành GIS như: QGIS, ArcGIS, Mapinfo.... và những cách sửa chữa lỗi trong quá trình sử dụng phần mềm GIS.

bien-tap-ban-do-noi-suy

Nội suy từ Excel và ArcGIS

Nếu có dữ liệu, số liệu từ Excel và cần tiến hành nội suy thì cần phải làm như thế nào? Ta sử dụng Arcgis thực hiện ra sao? Vì...
bien-tap-va-trinh-bay

MicroStation bài 4: Hướng dẫn biên tập và trình bày bản đồ

Phần này hướng dẫn các bạn các cách đóng vùng, tô màu, trải ký hiệu, cách thay đổi ký hiệu dạng đường, hướng dẫn trình bày bản đồ với...
su-dung-cac-cong-cu-microstation

MicroStation bài 3: Hướng dẫn sử dụng các công cụ trong MicroStation

Hướng dẫn sử dụng các công cụ trong MicroStation như tạo lưới km, nhập tọa độ điểm, mở thư viện chứa cell, sử dụng các công cụ place text,...

MicroStation bài 2: Thiết kế ký hiệu trong MicroStation

Giới thiệu, hướng dẫn về cách thiết kế các ký hiệu trong MicroStation như thiết kế các ký hiệu dạng điểm, đường, vùng. 1. Thiết kế ký hiệu dạng điểm...

MicroStation bài 1: Khái niệm cơ bản về MicroStation

Những khái niệm cơ bản về MicroStation gồm : file, cấu trúc một file dữ liệu trong MicroStation và hướng dẫn các bạn thực hành một số các thao...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm MicroStation chi tiết nhất

Cài đặt phần mềm MicroStation có 2 cách theo 2 bản dùng license hoặc serial. Hướng dẫn cài đặt MicroStation SE (bản dùng license và serial) có bộ cài...

Ngôn ngữ Avenue bài 11: Kết nối dữ liệu với Avenue

ArcView cho phép ta kết nối với các loại dữ liệu SQL như MS Access, MS SQL Server, Oracle, FoxPro... Trên hệ điều hành Window và WinNT, ArcView sử...

Ngôn ngữ Avenue bài 10: Liên kết ứng dụng với Avenue

ArcView cung cấp một số giải pháp để có thể tương tác đến các ứng dụng khác ngoài ứng dụng ArcView như Visual Basic, Excel, Access, Word. Ta cũng...

Ngôn ngữ Avenue bài 9: Lập trình giao diện với Avenue

1. Giới thiệu về Dialog Dialog là một giao diện để xây dựng các ứng dụng trong ArcView. Dialog cho phép  tổ chức các nhiệm vụ đơn hoặc một tập...

Ngôn ngữ Avenue bài 8: File và lưu trữ, phân phối ứng dụng

ArcView cung cấp một phương thức khác cho phép tuỳ biến gọi là extension. Extension cung cấp một cách thức tiện lợi cho phép  phân phối tập các công...

Recent Posts