Phần mềm

Kho thư viện tư liệu, tài liệu về cách sử dụng phần mềm, dowload phần mềm chuyên ngành GIS như: QGIS, ArcGIS, Mapinfo.... và những cách sửa chữa lỗi trong quá trình sử dụng phần mềm GIS.

qgis-là-gì-download-phần-mềm-và-hướng-dẫn-cài-đặt-qgis

QGIS là gì ? Download phần mềm và hướng dẫn cài đặt QGIS

QGIS (tên gọi trước đây là Quantum GIS) là một phần mềm GIS mã nguồn mở được bắt đầu xây dựng từ năm 2002 và được phát triển nhanh...

Recent Posts