Home Phần mềm Phần mềm ENVI

Phần mềm ENVI

Phần mềm Envi: kho thư viện tư liệu, tài liệu về Envi bao gồm hướng dẫn tải, cài đặt phần mềm Envi các phiên bản khác nhau và hướng dẫn sử dụng phần mềm Envi chi tiết nhất.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm envi 4.5

ENVI là một ứng dụng phần mềm hiện đang được tiếp thị bởi ITT Visual Solutions thông tin được sử dụng để xử lý và phân tích hình ảnh...

Recent Posts