Home Phần mềm Phần mềm Microstation

Phần mềm Microstation

Phần mềm Microstation: kho thư viện tư liệu, tài liệu về Microstation bao gồm hướng dẫn tải, cài đặt phần mềm các phiên bản khác nhau và hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation chi tiết nhất.

bien-tap-va-trinh-bay

MicroStation bài 4: Hướng dẫn biên tập và trình bày bản đồ

Phần này hướng dẫn các bạn các cách đóng vùng, tô màu, trải ký hiệu, cách thay đổi ký hiệu dạng đường, hướng dẫn trình bày bản đồ với...
su-dung-cac-cong-cu-microstation

MicroStation bài 3: Hướng dẫn sử dụng các công cụ trong MicroStation

Hướng dẫn sử dụng các công cụ trong MicroStation như tạo lưới km, nhập tọa độ điểm, mở thư viện chứa cell, sử dụng các công cụ place text,...

MicroStation bài 2: Thiết kế ký hiệu trong MicroStation

Giới thiệu, hướng dẫn về cách thiết kế các ký hiệu trong MicroStation như thiết kế các ký hiệu dạng điểm, đường, vùng. 1. Thiết kế ký hiệu dạng điểm...

MicroStation bài 1: Khái niệm cơ bản về MicroStation

Những khái niệm cơ bản về MicroStation gồm : file, cấu trúc một file dữ liệu trong MicroStation và hướng dẫn các bạn thực hành một số các thao...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm MicroStation chi tiết nhất

Cài đặt phần mềm MicroStation có 2 cách theo 2 bản dùng license hoặc serial. Hướng dẫn cài đặt MicroStation SE (bản dùng license và serial) có bộ cài...

Recent Posts