Hướng dẫn cài đặt phần mềm MicroStation chi tiết nhất

Cài đặt phần mềm MicroStation có 2 cách theo 2 bản dùng license hoặc serial. Hướng dẫn cài đặt MicroStation SE (bản dùng license và serial) có bộ cài kèm theo

Hướng dẫn cài MicroStation bản dùng license

1. Trong bộ cài MicroStation SE, tại MicroSE/DISK1, bấm vào file: SETUP.EXE và cài đặt bình thường.
2. Sau khi cài đặt xong, copy 2 file trong thư mục MicroSE/license/ (của bộ cài MicroStation SE) vào thư mục
C:\WIN32APP\ustation\license
3. Copy đè (overwite) thư mục default (trong bộ cài MicroStation SE) vào thư mục C:\WIN32APP\ustation\wsmod\default
4. Copy file MFC30.DLL (trong bộ cài MicroStation SE) vào thư mục C:\WINDOWS\system32 (để kết nối với famis)
5. Đến đây chúng ta đã cài đặt xong.

Hướng dẫn cài MicroStation bản dùng Serial

 Chạy file SETUP.exe trong “MicroStation\DISK01\SETUP.exe”
(Khuyến cáo: Nên chọn chế độ “Complete” khi cài đặt)
Copy đè (copy overwrite) thư mục “wsmod” vào ổ C theo đường dẫn: “C:\WIN32APP\ustation”
Copy file “MFC30.DLL” (trong thư mục MicroStation) vào ổ C theo đường dẫn
“C:\Windows\System32” (để kết nối với famis)
Chạy chương trình từ menu Start
Nhập Serial number and License of Microstation SE với các thông số sau:
Your Name: Chumbawamba aka The Frosted Flake
Organization: X-Force World Domination
Serial: 00000083000000
Nhập License: 2850419743

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here