Bài 5: Sử dụng QGIS xây dựng dữ liệu từ đo đạc trực tiếp

Tiếp tục bộ hướng dẫn xây dựng dữ liệu gis bằng phần mềm QGIS, ở hai phần trước là từ dữ liệu GIS có sẵn hoặc từ ảnh, bản đồ giấy thì hôm nay sẽ là xây dựng dữ liệu từ đo đạc trực tiếp. Các bạn tham khảo và đóng góp ý kiến thêm cho GISVN hoàn thiện hơn chất lượng các bài viết nhé.

Dữ liệu đo đạc trực tiếp là những dữ liệu có được bằng cách đi thu thập thực tế, trong đó, người thu thập sử dụng nhiều loại thiết bị và phương tiện khác nhau để ghi nhận sự xuất hiện của các đối tượng trên bề mặt đất.

Trước đây, các thiết bị đo đạc là các máy đo kinh vĩ để đo khoảng cách các điểm và đo góc, máy thủy chuẩn để đo độ cao. Sau đó,người ta phối hợp các kết quả đo lường và sử dụng các phương pháp tính toán để ghi nhận tọa độ và độ cao của các đối tượng và biểu diễn chúng lên bản đồ giấy. Hiện nay, các thiết bị đo đạc đạc đã hiện đại hơn như: máy toàn đạc điện tử…đặc biệt với sự ra đời  và phát triển của hệ thống định vị toàn cầu GPS, việc ghi nhận tọa độ và độ cao trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn rất nhiều.

1. Xử lý dữ liệu trên Excel

Dữ liệu thu nhận từ kết quả đo đạc trực tiếp có thể là các điểm tọa độ, góc, độ cao…Trong tài liệu này sẽ trình bày cách để tạo dữ liệu GIS khi có tọa độ các điểm.Giả sử ta có bảng các tọa độ được lưu trong tập tin Excel (.xls) như sau:

bảng tọa độ điểm được đưa lên excel
bảng tọa độ điểm được đưa lên excel

Chú ý: Dòng đầu tiên trong bảng là tên của cột. Tên của cột không được có khoảng cách, có dấu.

2. Cài plugin XYTools để tạo dữ liệu dạng điểm vào QGIS

Chức năng tạo dữ liệu dạng điểm từ các tọa độ có sẵn được thực hiện trong phần mở rộng của QGIS (plugins).

Để thêm phần mở rộng này vào QGIS, ta thực hiện như sau:

Vào Plugins ==> Plugin Manager ==> Get more

Trong ô Search, gõ tìm Xytools ==> Install Plugin để thêm vào QGIS.

input plugin " XYtools" để đưa tọa độ lên QGIS
input plugin ” XYtools” để đưa tọa độ lên QGIS

Sau khi được thêm vào, plugin Xytools sẽ được chứa trong thanh menu Vector

Giao diện plugin xytool
Giao diện plugin xytool

3. Mở dữ liệu chứa tọa độ điểm cần nhập vào QGIS

Để mở file chứa tọa độ các điểm, ta vào Vector ==> Xytools ==> Open Ecxel file as attribute table or Point layer và dẫn đến vị trí chứa tập tin Excel.

4. Xác định các thông số cần thiết đưa vào QGIS

Hộp thoại Coordinate Reference System Selector xuất hiện yêu cầu ta chọn hệ quy chiếu cho lớp dữ liệu sắp tạo từ các tọa độ trong bảng Excel. Hộp thoại Xy Tools xuất hiện, yêu cầu ta chọn cột vĩ độ (Y) và kinh độ (X) tương ứng với 2 cột trong bảng Excel.

Hộp thoại Coordinate Reference System Selector
Hộp thoại Coordinate Reference System Selector

5. Lưu lớp dữ liệu điểm mới tạo

Hoàn tất bước trên, ta đã tạo được lớp điểm từ các tọa độ trong bảng Excel. Tuy nhiên, đây chỉ là lớp tạo ra tạm thời (Temporary Layer), để lưu lại lớp này, ta vào Vector ==> Xy tools ==>Save attribute table as Point shapefile==> Chọn vị trí lưu file.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here