Home Phần mềm

Phần mềm

Kho thư viện tư liệu, tài liệu về cách sử dụng phần mềm, dowload phần mềm chuyên ngành GIS như: QGIS, ArcGIS, Mapinfo.... và những cách sửa chữa lỗi trong quá trình sử dụng phần mềm GIS.

Tải và cài đặt phần mềm Mapinfo

Hướng dẫn cài đặt Mapinfo professional 9.0

Những yêu cầu trước khi cài đặt Mapinfo professional 9.0 Máy tính của bạn đã cài chương trình Microsoft.NET Framework (nếu chưa cài có thể cài ở “Microsoft .NET Framework...
chuyển đổi lưới chiếu

Bài 3: Sử dụng QGIS xây dựng dữ liệu từ nguồn dữ liệu GIS...

Với nguồn dữ liệu GIS có sẵn ta có thể xây dựng dữ liệu mới bằng QGIS để giảm bớt chí phí cũng như thời gian, nhân lưc cho...
tạo lớp dữ liệu mới

Bài 1: Tạo lớp dữ liệu, đối tượng mới bằng QGIS

Hướng dẫn tạo lớp dữ liệu, đối tượng mới bằng QGIS cho những người mới sử dụng. Với tính năng của phần mềm GIS như Quản lý dữ liệu,...

Ngôn ngữ Avenue bài 4: Khung nhìn và lớp chủ đề trong Avenue

 Nhìn vào mô hình đối tượng, ta thấy rằng View là một loại của document (DOC). Nó được chứa đựng bên trong một cửa sổ mà ta có thể...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ArcGIS 10.2 kèm bộ cài đặt chi tiết...

ArcGIS cung cấp công cụ theo ngữ cảnh để lập bản đồ và lập luận không gian để bạn có thể khám phá dữ liệu và chia sẻ thông...

Ngôn ngữ Avenue bài 11: Kết nối dữ liệu với Avenue

ArcView cho phép ta kết nối với các loại dữ liệu SQL như MS Access, MS SQL Server, Oracle, FoxPro... Trên hệ điều hành Window và WinNT, ArcView sử...

Cách Khai báo VN 2000, UTM trong QGIS

Đối với từng khu vực, tỉnh sẽ ứng với một múi, hệ tọa độ khác nhau, vậy nên khi sử dụng QGIS hay bất kỳ phần mềm nào chúng...

Ngôn ngữ Avenue bài 5: Những đối tượng đồ họa và biểu tượng trong...

1. Lược đồ đối tượng của các đối tượng đồ hoạ (Graphics) Mô hình lược đồ đối tượng của các đối tượng đồ hoạ (Graphics)  có thể tạo ra một đối tượng...

Ngôn ngữ Avenue bài 3: Cách tạo ứng dụng tùy biến trong Avenue

Tạo ứng dụng tuỳ biến là cách thay đổi giao diện ArcView theo ý của người sử dụng, ArcView cho phép ta thêm mới, xoá, chỉnh sửa menu, button,...

Những lỗi cơ bản khi sử dụng phần mềm ArcGIS

ArcGIS là công cụ rất mạnh để quản lý, phân tích, cập nhật thông tin và xuất bản tạo nên một hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoàn...

Recent Posts