Báo cáo khoa học

Tài liệu Báo cáo khoa học chuyên ngành GIS nổi bật, đặc sắc, mang giá trị cao với đầy đủ các định dạng pdf, word, powerpoint... Một bài báo khoa học đóng một vai trò hết sức quan trọng vì nó không chỉ là sản phẩm tri thức, mà còn là một đơn vị giá trị của giới làm khoa học, bởi vì qua đó mà người ta có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu

Phân bố nhiệt độ bề mặt trên 2 ảnh Landsat và Aster

nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp...

Viễn thám hồng ngoại nhiệt đo lường bức xạ bề mặt trái đất có thể giúp ta khôi phục giá trị nhiệt độ bề mặt trên toàn vùng nghiên...
xây dựng bản đồ chỉ số nhạy cảm hệ sinh thái đối với các tác động môi trường trong sử dụng hợp lý và phát triển bền vững dải ven biển Hải Phòng

Xây dựng bản đồ chỉ số nhạy cảm hệ sinh thái đối với...

Bản chất các modul của GIS, trong trường hợp cụ thể này là hệ thống PC ARC/INFO, thích hợp cho việc kết hợp với hệ thống ứng phó với...
Nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo lũ cho sông Vu gia - Thu bồn

Nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo lũ cho sông Vu gia –...

Lũ lụt xảy ra hàng năm ở miền Trung Việt Nam và thường xuyên gây tổn thất lớn về người và của. Các lưu vực sông ở Miền Trung thường...
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt khu vực ven biển cửa đáy ứng dụng công nghệ viễn thám

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt khu vực ven biển cửa đáy...

Quá trình phát triển các khu công nghiệp, các làng nghề và hoạt động nuôi trồng thuỷ hải sản tại khu vực Cửa Đáy đã mang lại nhiều lợi...

Recent Posts