Luận văn - Đồ án

Tổng hợp tài liệu, kho thư viện luận văn, đồ án, tiểu luận, luận án, báo cáo, bài tập lớn, đề tài, đề án, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học chuyên ngành GIS chọn lọc và hay nhất.

Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán đặt camera trên đường phố tối ưu...

Tác giả:  Nguyễn Trung Thành Nguồn: Nguyễn Trung Thành - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Áp dụng mô hình AREMOD và kỹ thuật GIS để mô phỏng chất lượng...

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguồn: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học...

Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Tiến Nguồn: Nguyễn Ngọc Minh Tiến - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi diễn biến xói lở – bồi...

Tác giả: Lê Thị Ngọc Ánh Nguồn: Lê Thị Ngọc Ánh - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng...

Tác giả: Lâm Thanh Sâm Nguồn: Lâm Thanh Sâm - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat để khảo sát nhiệt độ bề mặt quận...

Tác giả: Huỳnh Tấn Phát Nguồn: Huỳnh Tấn Phát - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro...

Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hà Nguồn: Đỗ Thị Khánh Hà - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá...

Tác giả: Phạm Thị Phép Nguồn: Phạm Thị Phép - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Ứng dụng viễm thám và GIS thành lập bản đồ biến động các loại...

Tác giả: Nguyễn Xuân Trung Hiếu. Nguồn: Nguyễn Xuân Trung Hiếu - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong...

Tác giả: Đoàn Thị Kim Phụng Nguồn: Đoàn Thị Kim Phụng - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Recent Posts