Home Tài liệu Luận văn - Đồ án

Luận văn - Đồ án

Tổng hợp tài liệu, kho thư viện luận văn, đồ án, tiểu luận, luận án, báo cáo, bài tập lớn, đề tài, đề án, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học chuyên ngành GIS chọn lọc và hay nhất.

Mô phỏng hiện trạng ngập địa hình do nước biển dâng tại tỉnh Bạc Liêu (vùng đồng bằng sông Cửu Long)

Mô phỏng hiện trạng ngập địa hình do nước biển dâng tại tỉnh Bạc...

Trong bài báo này, từ tình hình nước biển dâng diễn biến phức tạp hiện nay. Chúng tôi xây dựng một mô hình mô phỏng hiện trạng ngập địa...

Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng...

Tác giả: Lâm Thanh Sâm Nguồn: Lâm Thanh Sâm - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Ứng dụng GIS và Google Sketchup xây dựng mô hình 3D trường Đại học...

Tác giả: Nguyễn Lê Tấn Đạt Nguồn: Nguyễn Lê Tấn Đạt - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ phân vùng lũ...

Tác giả: Mai Thị Huyền Nguồn: Mai Thị Huyền - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi diễn biến xói lở – bồi...

Tác giả: Lê Thị Ngọc Ánh Nguồn: Lê Thị Ngọc Ánh - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro...

Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hà Nguồn: Đỗ Thị Khánh Hà - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và mô...

Tác giả: Nguyễn Duy Liêm Nguồn: Nguyễn Duy Liêm - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Tiến Nguồn: Nguyễn Ngọc Minh Tiến - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Đánh giá thích nghi tự nhiên cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại...

Tác giả: Trần Thị Mỹ Duyên Nguồn: Trần Thị Mỹ Duyên - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...
webgis

Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sửu dụng đất tại Thành...

Tác giả : Huỳnh Thanh Trúc Nguồn: Huỳnh Thanh Trúc - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm...

Recent Posts