Home Tài liệu Luận văn - Đồ án

Luận văn - Đồ án

Tổng hợp tài liệu, kho thư viện luận văn, đồ án, tiểu luận, luận án, báo cáo, bài tập lớn, đề tài, đề án, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học chuyên ngành GIS chọn lọc và hay nhất.

Mô phỏng hiện trạng ngập địa hình do nước biển dâng tại tỉnh Bạc Liêu (vùng đồng bằng sông Cửu Long)

Mô phỏng hiện trạng ngập địa hình do nước biển dâng tại tỉnh Bạc...

Trong bài báo này, từ tình hình nước biển dâng diễn biến phức tạp hiện nay. Chúng tôi xây dựng một mô hình mô phỏng hiện trạng ngập địa...

Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro...

Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hà Nguồn: Đỗ Thị Khánh Hà - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và mô...

Tác giả: Nguyễn Duy Liêm Nguồn: Nguyễn Duy Liêm - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Tiến Nguồn: Nguyễn Ngọc Minh Tiến - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Đánh giá thích nghi tự nhiên cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại...

Tác giả: Trần Thị Mỹ Duyên Nguồn: Trần Thị Mỹ Duyên - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...
webgis

Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sửu dụng đất tại Thành...

Tác giả : Huỳnh Thanh Trúc Nguồn: Huỳnh Thanh Trúc - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm...

Áp dụng mô hình AREMOD và kỹ thuật GIS để mô phỏng chất lượng...

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguồn: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học...

Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống: Áp dụng thí...

Tác giả: Đỗ Thế Dũng Nguồn: Đỗ Thế Dũng - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....
SWAT

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy tại...

Tác giả: Nguyễn Quốc Hải An Nguồn: Nguyễn Quốc Hải An - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán đặt camera trên đường phố tối ưu...

Tác giả:  Nguyễn Trung Thành Nguồn: Nguyễn Trung Thành - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Recent Posts