Ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch

Tác giả: Phạm Thị Phép

Nguồn: Phạm Thị Phép – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đề tài tốt nghiệp “Ứng dụng Công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch” được thực hiện trong thời gian từ 01/01/2013 đến 01/06/2013 với dữ liệu thí điểm tại phường Mũi né, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Đề tài thực hiện nghiên cứu về WebGIS mã nguồn mở sử dụng Web Server là Apache, Map Server là GeoServer, thư viện OpenLayers và GeoExt, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgres/PostGIS, tích hợp Google maps API làm bản đồ nền, đề tài tiến hành phân tích, thiết kế CSDL, thiết kế trang Web và xây dựng trang WebGIS cung cấp thông tin hỗ trợ du lịch.

Đề tài đạt được những kết quả cụ thể như sau:

  • Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý về các địa điểm du lịch và các thông tin liên quan lĩnh vực du lịch tại Mũi né.
  • Hoàn thành việc thiết kế các chức năng và thiết kế giao diện trang WebGIS để cung cấp thông tin các điểm du lịch.
  • Xây dựng thành công trang WebGIS giới thiệu các điểm du lịch và các thông tin về du lịch với các chức năng tương tác bản đồ, hiển thị, tìm kiếm và quản lý cập nhật các thông tin du lịch cho du lịch ở Mũi Né.

Nội dung:

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

1.2 Mục tiêu đề tài

1.3 Giới hạn đề tài

1.4 Ý nghĩa khoa học của đề tài

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1 Kiến thức tổng quan

2.1.1 WebGIS

2.1.1.1 Khái niệm

2.1.1.2 Nguyên lý hoạt động

2.1.1.3 Tính năng ưu việt của WebGIS

2.1.2 Chuẩn dữ liệu không gian OGC

2.1.2.1 Web Map Service (WMS)

2.1.2.2 Web Feature Service (WFS)

2.1.2.3 Web Coverage Service (WCS)

2.1.3 GeoServer

2.1.3.1 Khái niệm

2.1.3.2 Quy trình hiển thị bản đồ trên GeoServer

2.1.4 OpenLayers

2.1.5 GeoExt

2.1.6 PostgreSQL/PostGIS

2.1.7 Google Maps API

2.2 Một số nghiên cứu trong và ngoài nước

2.2.1 Một số nghiên cứu ngoài nước

2.2.2 Một số nghiên cứu trong nước

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Phân tích, thiết kế CSDL

3.2 Thiết kế chức năng

3.3 Thiết kế giao diện

3.4 Xây dựng trang web

4 KẾT QUẢ

4.1 Giao diện trang Web cho người dùng

4.1.1 Giao diện trang chủ

4.1.2 Giao diện các trang thông tin

4.2 Giao diện trang Web cho người quản trị

5 KẾT KUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Xem thêm tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here