Ứng dụng viễm thám và GIS thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn Thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: Nguyễn Xuân Trung Hiếu.

Nguồn: Nguyễn Xuân Trung Hiếu – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Phương pháp tiếp cận đề tài là sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp với GIS. Nội dung đề tài cần nghiên cứu các vấn đề sau:

– Nghiên cứu lý thuyết về thực phủ, viễn thám và GIS.

– Thu thập dữ liệu ảnh vệ tinh, các số liệu thống kê. Từ đó tiến hành giải ñoán thành lập bản hồ thực phủ qua các năm và bản đồ biến động thực phủ.

– Rút ra các kết luận về kết quả đạt được và đánh giá phương pháp thực hiện.

Sau quá trình thực hiện, đề tài đã thu được một số kết quả sau:

– Bản đồ thực phủ khu vực thành phố Huế các năm 2001 và 2010 (tỷ lệ 1:60000) với 6 loại thực phủ bao gồm: giao thông, đất rừng, mặt nước, lúa – hoa màu, đất trống và khu dân cư.

– Bản đồ biến động thực phủ thành phố Huế giai đoạn 2001 – 2010 (tỷ lệ 1:60000).

Với các kết quả đã đạt được, có thể nhận thấy việc công nghệ viễn thám và GIS là phương

pháp có hiệu quả với độ chính xác khá cao, tiết kiệm chi phí trong việc phân loại và phân

tích biến động thực phủ.

Nội dung:

1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu ñề tài

1.2.1. Mục tiêu chung

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. Giới hạn ñề tài

1.3.1. Về không gian

1.3.2. Về thời gian

2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1. Khu vực nghiên cứu

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội

2.2. Tổng quan về viễn thám

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Nguyên lý hoạt ñộng

2.3. Tổng quan về GIS

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Chức năng của GIS

2.4. Các khái niệm

2.4.1. Lớp phủ mặt ñất (Lớp thực phủ – Land cover)

2.4.2. Phân loại lớp phủ mặt đất

2.5. Giới thiệu vệ tinh Landsat

2.6. Một số nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước

2.6.1. Những nghiên cứu tại Việt Nam

2.6.2. Những nghiên cứu trên thế giới

3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu thu thập

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Khảo sát thực địa:

3.2.2. Phương pháp sửa lỗi sọc ảnh

3.2.3. Hệ thống phân loại thực phủ cho khu vực nghiên cứu

3.2.4. Lựa chọn phương pháp phân loại ảnh

3.2.5. Xử lý dữ liệu ảnh

3.2.6. Chỉ số thực vật NDVI

3.2.7. Giải ñoán ảnh

3.2.8. Đánh giá độ chính xác và xử lý ảnh sau phân loại

3.2.9. Thành lập bản đồ

4: KẾT QUẢ – THẢO LUẬN

Xem thêm tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here