Bài toán bố trí nhà xưởng bằng máy toàn đạc

Sử dụng máy toàn đạc – Trong trường hợp nhận được bản vẽ thiết kế của nhà xưởng không bảng hệ tọa độ, không hệ thống điểm gốc đầy đủ, không máy tính điện tử và bạn cần ra thực địa với một số yêu cầu như cách mép nhà cũ là a(m) cách mép tường nào đó là b(m); Thì chỉ cần sử dụng máy toàn đạc và hoàn thành công việc với hai bước sau.

bố trí nhà xưởng bằng máy toàn đạc điện tử
bố trí nhà xưởng bằng máy toàn đạc điện tử

Quy trình bố trí nhà xưởng bằng máy toàn đạc điện tử

1. Thiết lập điểm đặt máy là hệ tọa độ với điểm gốc

Trong trường hợp bạn nhận được bản vẽ thiết kế trên giấy và chủ đầu tư yêu cầu bạn bố trí nhà xưởng ra thực địa với yêu cầu là cách nhà xưởng cũ 2(m) và cách mép tường xây là 3(m), thì lúc đó để nhanh chóng thì chúng ta có thể dùng thước thép để đo khoảng cách với hướng song song với nhà xưởng cũ chúng ta chọn 1 điểm gốc là điểm A để thiết lập trạm máy sao cho điểm này cách mép nhà xưởng cũ là 2(m) và cách mép tường xây là 3(m) (cái này dùng thước để đo).

Tiếp theo, trên hướng song song với mép nhà xưởng, ta dùng thước để xác định thêm 2 điểm nữa trên hướng đó cũng cách mép là 2(m) rồi dùng máy toàn đạc đặt ở A kiểm tra xem 2 điểm vừa xác định có thẳng hàng với nhau không. Nếu chúng thẳng hàng thì chúng ta có thể chọn điểm thứ 2 ( điểm B) là điểm định hướng và đo khoảng cách từ điểm đặt máy A tới điểm này và thiết lập hệ tọa độ với điểm gốc là điểm đặt máy và hướng trục X là hướng AB. Khi đó, chúng ta sẽ giả định điểm A (100, 1000) và điểm hướng B(100+ Sab, 1000) và từ 2 điểm gốc này chúng ta sẽ bố trí các chi tiết của nhà xưởng (chú ý đặt hai giá trị X, Y khác nhau để dễ kiểm soát tránh nhầm lẫn) như vậy tọa dộ của điểm B như trên hình sẽ được tính như sau B ( Xa-2, Ya+3) và tọa độ điểm C ( Xa-2, Ya+1-Sbc). Để xác định được khoảng cách của hai điểm BC trên thực tế chúng ta dùng chức năng đo khoảng cách gián tiếp MLM của máy toàn đạc điện tử để xác định khoảng cách này

2. Bố trí các chi tiết của nhà xưởng

Từ trên bản vẽ thiết kế đã có khoảng cách giữa các chi tiết cần bố trí ra ngoài thực địa, chúng ta có thể nhanh chóng xác định được tọa độ của các điểm cần bố trí ra ngoài thực địa chỉ với những thao tác cộng trừ những con số. Sau khi đã giao hội xác định tọa độ điểm trạm máy xong chúng ta đã có tọa độ điểm trạm máy theo điểm đặt góc nhà xưởng A và từ đó chúng ta sẽ tiến hành bố trí các chi tiết của nhà xưởng dựa vào bản vẽ thiết kế của nhà xưởng chúng ta sẽ có chiều dài các chi tiết và từ đó sẽ có tọa độ để bố trí các chi tiết của công trình bằng chức năng Layout của máy toàn đạc điện tử. Từ đó sẽ có ngay tọa độ của các điểm và nhập vào máy để bố trí điểm ra thực địa

Theo 2 bước trên đây bạn đã có thể bố trí nhà xưởng bằng máy toàn đạc điện tử nhanh chóng và độ chính xác đảm bảo cho việc thi công nhà xưởng. Chúc các bạn thành công !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here