Trắc địa

Trang tổng hợp kiến thức về sử dụng, khai thác, trao đổi thông tin, trao đổi kiến thức tài liệu trắc địa, GIS với các thành viên cộng đồng GIS Việt Nam.

Lịch sử hình thành và phát triển ngành trắc địa

Ngành Trắc địa lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của trắc địa gắn liền với sự phát triển của khoa học và đời sống. Cách đây khoảng 3.000 năm trước Công...

Recent Posts