Home Viễn thám

Viễn thám

Trang tổng hợp kiến thức về sử dụng, khai thác, trao đổi thông tin, trao đổi kiến thức tài liệu viễn thám, GIS với các thành viên cộng đồng GIS Việt Nam.

3d DEM

DEM – mô hình số độ cao

DEM (Digital Elevation Model) là một cách số hóa miêu tả bề mặt thực địa. Mô hình số hoá độ cao (DEM) là sự thể hiện bằng số sự...

Hệ thống định vị Compass – một trong những hệ thống định vị toàn...

Hệ thống định vị Bắc Đẩu (là một dự án của Trung Quốc phát triển một hệ thống vệ tinh định vị độc lập. Tên gọi này có thể...

Giới thiệu về hệ thống định vị Galileo

Hệ thống định vị toàn cầu Galileo là một hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) được xây dựng bởi Liên minh châu Âu. Galileo khác với...

Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu GPS

GPS hay hệ thông định vị toàn cầu là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây...

Phương pháp biểu thị mô hình số độ cao

Sự thay đổi giá trị độ cao địa hình trên một vùng đất có thể được mô hình hóa theo nhiều cách. Mô hình số độ cao có thể...

Những phương pháp xây dựng mô hình số độ cao

Mô hình số hoá độ cao (DEM) là sự thể hiện bằng số sự thay đổi liên tục của độ cao trong không gian đều.DEM được lưu trữ khác...

Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 7 và các tổ hợp màu

1. Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 1.1. Sơ lược lịch sử của Landsat 7+ETM Landsat 1 là vệ tinh quan trắc trái đất đầu tiên trên thế giới được phóng...

Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 8

1. Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 8 Vệ tinh thế hệ thứ 8 - Landsat 8 đã được Mỹ phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 11/02/2013 với...

Sử dụng envi 4.5 làm bản đồ biến động bằng phần mềm

Với tình trạng biến động đất đai như hiện nay, việc quản lý đất đai bằng sổ sách và bằng bản đồ giấy không thể đáp ứng được nhu...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm envi 4.5

ENVI là một ứng dụng phần mềm hiện đang được tiếp thị bởi ITT Visual Solutions thông tin được sử dụng để xử lý và phân tích hình ảnh...

Recent Posts