Viễn thám

Trang tổng hợp kiến thức về sử dụng, khai thác, trao đổi thông tin, trao đổi kiến thức tài liệu viễn thám, GIS với các thành viên cộng đồng GIS Việt Nam.

Hình ảnh vệ tinh Sentinel 2B được phóng lên quỹ đạo

Phóng thành công vệ tinh viễn thám Sentinel-2B

Vào 01:49 giờ GMT ngày 7 tháng 3 năm 2017, sau nhiều tháng chuẩn bị, thực hiện kiểm tra tích hợp và mô phỏng hoạt động, Cơ quan Vũ...
Ứng dụng công nghệ viễn thám vào đời sống

Công nghệ Viễn thám được ứng dụng trong đời sống

Viễn thám là một khoa học công nghệ giúp thu thập thông tin về các đối tượng trên bề mặt trái đất mà không cần tiếp xúc trực tiếp...
Công nghệ Viễn thám trong giám sát biển và hải đảo

Giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám

Mục tiêu này trở thành hiện thực với kết quả của Dự án “Giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám” do Cục...
khai thác và sử dụng vệ tinh viễn thám trong và ngoài nước

Đề xuất khai thác và sử dụng các hệ thống vệ tinh viễn thám...

Khoa học công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển, song song với đó dữ liệu viễn thám ngày càng được khẳng định trong quan sát, đánh giá và dự...

Recent Posts