Sử dụng envi 4.5 làm bản đồ biến động bằng phần mềm

Với tình trạng biến động đất đai như hiện nay, việc quản lý đất đai bằng sổ sách và bằng bản đồ giấy không thể đáp ứng được nhu cầu cập nhật những thông tin về biến động đất đai một cách kịp thời. Công tác xây dựng và chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng các phương pháp truyền thống đã gặp phải không ít khó khăn trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt nó đòi hỏi nghiệp vụ kỹ thuật trong toàn ngành địa chính cũng như có sự phối hợp đồng bộ và nỗ lực to lớn của tất cả các cấp quản lý. Việc ứng dụng công nghệ Gis và viễn thám vào thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho phép cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và tương đối chính xác về hiện trạng sử dụng đất, nó đáp ứng được tính cấp thiết và độ chính xác mà trong công tác quản lý đất đai đòi hỏi.

Quy trình thành lập bản đồ biến động bằng phần mềm ENVI

Giải đoán 2 ảnh vệ tinh theo 2 mốc thời gian cần phân tích biến động

 • Bước 1. Mở ảnh cần phân loại

File\Open Image File, (ảnh ở giai đoạn đầu phân tích), tổ hợp màu 541

 • Bước 2. Overlay\Region of Interest…, XHHT ROI Tool

Hoặc Basic Tools\Region of Interest…\ROI Tool

Xuất hiện hộp thoại ROI Tool

Chọn New Region để đánh tên các lớp mẫu ( tùy thuộc vào loại muốn tính biến động mà ta đánh số lớp mẫu cần thiết vào)

ROI_Type: chọn Polygon, Multi Part: Off

Fill: chọn None

 • Bước 3. Chọn vùng mẫu                                    

Nhấp chuột vào lớp cần chọn mẫu. Sử dụng cửa sổ Zoom để chọn, ta phóng to cửa sổ này lên để thấy rõ các pixel, nhấp chuột trái lần để bắt điểm và nháy đúp chuột phải để kết thúc, muốn xóa vùng mẫu đã chọn ta di chuột vào ô vùng mẫu và nháy đúp chuột giữa. Ta có thể thay đổi các kênh hiển thị để dễ dàng giải đoán.

Các vùng được chọn sẽ hiện thị trên ảnh, cứ làm tương tự như vậy ta sẽ lần lượt chọn hết được tất cả vùng mẫu cho các lớp

Ta dựa vào một số đặc điểm đặc trưng để chọn mẫu một cách tương đối như sông có màu đỏ đậm, đất ven sông có màu trắng, đất màu có màu xanh lam nhạt,…

Kết quả chọn vùng mẫu được hiển thị ở bảng dưới

 • Bước 4. Phân loại vùng mẫu

Để tiến hành phân loại với các mẫu đã chọn ta làm như sau:

Trên thanh menu  chính của ENVI chọn Classification\Supervised và chọn phương pháp phân loại phù hợp. Ở đây ta chọn Phương pháp Maximum Likelihood

Xuất hiện hộp thoại Classification Input File

Chọn ảnh cần phân loại, chọn 1 band bất kỳ ở Select Mask Band\OK

Xuất hiện hộp thoại Maximum Likelihood  Parameters\ Select All Items

Chọn Choose, chỉ ra đường dẫn lưu kết quả\OK để thực hiện phân loại ảnh

 • Bước 5. Lập ma trận

Trên thanh menu chính của Envi, Classification\Post Classification\Confusion Matrix\Using ground Truth Image, chọn ảnh vừa phân loại\OK

Xuất hiện hộp thoại Match Classes Parameters\OK

Xuất hiện hộp thoại Confusion Matrix Parameters, Chosse, chỉ ra đường dẫn lưu kết quả\OK 

Bảng ma trận

 • Bước 6. Lọc nhiễu ảnh

Trên thanh menu chính của Envi, Classification\ Post Classification\

Majority/Minority/Parameters

Xuất hiện hộp thoạichọn ảnh đã phân loại\OK

XHHT Majority/Minority/Parameters, chọn các lớp như hình dưới

Choose,chỉ ra đường dẫn để lưu kết quả\OK để tiến hành lọc nhiễu.

             

 • Bước 7. Đổi sang đuôi .evf

Trên thanh menu chính của Envi, vào Classification\Post Classification\ Classification to Vector

Xuất hiện hộp thoại, chọn ảnh phân loại đã lọc nhiễu\ OK.

Xuất hiện hộp thoại, chọn Select All Items \Choose chỉ ra đường dẫn để lưu kết quả\OK

 • Bước 8. Đổi từ đuôi*.evf  sang  *.shp

Trên cửa sổ ảnh vector, File\ Export Active Layer to Shapefile…

Xuất hiện hộp thoại:  Choose, chỉ ra đường dẫn để lưu kết quả\OK

Kết quả được ảnh Ngàn Sâu đuôi *.shp

Làm tương tự với ảnh giai đoạn cuối phân tích, cho ra ảnh sang đuôi *.evf*.shp

Chồng xếp 2 ảnh đã giải đoán và tiến hành phân tích biến động

   I. Chồng ảnh trên Envi (chồng 2 ảnh giai đoạn đầu và cuối phân tích)

 • Bước 1. Khởi động Envi
 • Bước 2. Mở các lớp, tiến hành chồng ghép ảnh

Trên thanh menu chính của Envi

Classification\ Post Classification\ Change Detection Statistics

Xuất hiện hộp thoại Select “Initial State” Image. Lần lượt mở 2 ảnh ở 2 giai đoạn phân tích đã phân loại, lọc nhiễu.

Open\New File, chọn ảnh đã lọc nhiễu \OK

 Xuất hiện hộp thoại Define Equivalent Classes

Chọn 2 đối tượng giống nhau ở 2 ảnh\ Add pair\OK

Chọn hết các đối tượng\ OK

Xuất hiện hộp thoại Change Detection Statistics Output, Chọn Choose, chỉ ra đường dẫn để lưu kết quả\OK để thực hiện chồng ghép

Kết quả đạt được

  II. Thành lập bản đồ biến động

Trên thanh Menu chính của Envi: Classification\ Post Classification\Rule Classifier, Xuất hiện hộp thoại Rule Image Classifier: chọn ảnh đã chồng ghép\OK

Xuất hiện hộp thoại Rule Image Classifier Tool

 • Mục Classify by: Maximum Value
 • Set All Thresholds: 0
 • Tích On ở tất cả các lớp

 • Save To File…, XHHT: Chọn Choose, chỉ ra đường dẫn để lưu kết quả\OK 

Trên của sổ ảnh #1 Rule Class (chong ghep): File\QuickMap\New QuickMap

XHHT QuickMap Default Layout\ OK,    XHHT QuickMap Image Selection

Mục Scale: chọn mũi tên đi lên sao cho đến khi ở mục Spatial Subset hiện lên Full Scenne\ OK,  XHHT:

 • Mục Main Title: Tên bản đồ
 • Mục Border: Chọn màu khung bản đồ
 • Mục Lower Left Text: Tên công ty sản xuất
 • Apply

Kết quả đạt được:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here