Home Viễn thám

Viễn thám

Trang tổng hợp kiến thức về sử dụng, khai thác, trao đổi thông tin, trao đổi kiến thức tài liệu viễn thám, GIS với các thành viên cộng đồng GIS Việt Nam.

Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu GPS

GPS hay hệ thông định vị toàn cầu là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây...

Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 8

1. Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 8 Vệ tinh thế hệ thứ 8 - Landsat 8 đã được Mỹ phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 11/02/2013 với...
3d DEM

DEM – mô hình số độ cao

DEM (Digital Elevation Model) là một cách số hóa miêu tả bề mặt thực địa. Mô hình số hoá độ cao (DEM) là sự thể hiện bằng số sự...

Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 7 và các tổ hợp màu

1. Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 1.1. Sơ lược lịch sử của Landsat 7+ETM Landsat 1 là vệ tinh quan trắc trái đất đầu tiên trên thế giới được phóng...

Sử dụng envi 4.5 làm bản đồ biến động bằng phần mềm

Với tình trạng biến động đất đai như hiện nay, việc quản lý đất đai bằng sổ sách và bằng bản đồ giấy không thể đáp ứng được nhu...

Hệ thống định vị Compass – một trong những hệ thống định vị toàn...

Hệ thống định vị Bắc Đẩu (là một dự án của Trung Quốc phát triển một hệ thống vệ tinh định vị độc lập. Tên gọi này có thể...

Giới thiệu về hệ thống định vị Galileo

Hệ thống định vị toàn cầu Galileo là một hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) được xây dựng bởi Liên minh châu Âu. Galileo khác với...
Ứng dụng công nghệ viễn thám vào đời sống

Công nghệ Viễn thám được ứng dụng trong đời sống

Viễn thám là một khoa học công nghệ giúp thu thập thông tin về các đối tượng trên bề mặt trái đất mà không cần tiếp xúc trực tiếp...
khai thác và sử dụng vệ tinh viễn thám trong và ngoài nước

Đề xuất khai thác và sử dụng các hệ thống vệ tinh viễn thám...

Khoa học công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển, song song với đó dữ liệu viễn thám ngày càng được khẳng định trong quan sát, đánh giá và dự...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm envi 4.5

ENVI là một ứng dụng phần mềm hiện đang được tiếp thị bởi ITT Visual Solutions thông tin được sử dụng để xử lý và phân tích hình ảnh...

Recent Posts