Home Viễn thám

Viễn thám

Trang tổng hợp kiến thức về sử dụng, khai thác, trao đổi thông tin, trao đổi kiến thức tài liệu viễn thám, GIS với các thành viên cộng đồng GIS Việt Nam.

Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu GPS

GPS hay hệ thông định vị toàn cầu là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây...

Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 8

1. Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 8 Vệ tinh thế hệ thứ 8 - Landsat 8 đã được Mỹ phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 11/02/2013 với...

Những phương pháp xây dựng mô hình số độ cao

Mô hình số hoá độ cao (DEM) là sự thể hiện bằng số sự thay đổi liên tục của độ cao trong không gian đều.DEM được lưu trữ khác...

Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 7 và các tổ hợp màu

1. Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat 1.1. Sơ lược lịch sử của Landsat 7+ETM Landsat 1 là vệ tinh quan trắc trái đất đầu tiên trên thế giới được phóng...
3d DEM

DEM – mô hình số độ cao

DEM (Digital Elevation Model) là một cách số hóa miêu tả bề mặt thực địa. Mô hình số hoá độ cao (DEM) là sự thể hiện bằng số sự...

Phương pháp biểu thị mô hình số độ cao

Sự thay đổi giá trị độ cao địa hình trên một vùng đất có thể được mô hình hóa theo nhiều cách. Mô hình số độ cao có thể...

Giới thiệu về hệ thống định vị Galileo

Hệ thống định vị toàn cầu Galileo là một hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) được xây dựng bởi Liên minh châu Âu. Galileo khác với...
Công nghệ Viễn thám trong giám sát biển và hải đảo

Giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám

Mục tiêu này trở thành hiện thực với kết quả của Dự án “Giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám” do Cục...
khai thác và sử dụng vệ tinh viễn thám trong và ngoài nước

Đề xuất khai thác và sử dụng các hệ thống vệ tinh viễn thám...

Khoa học công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển, song song với đó dữ liệu viễn thám ngày càng được khẳng định trong quan sát, đánh giá và dự...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm envi 4.5

ENVI là một ứng dụng phần mềm hiện đang được tiếp thị bởi ITT Visual Solutions thông tin được sử dụng để xử lý và phân tích hình ảnh...

Recent Posts