Webgis bài 4: Hướng dẫn tạo Database với PostgreSQL và PostGIS trong lập trình webgis

Trong quá trình làm webgis việc không thể thiếu là tạo nơi lưu trữ dữ liệu không gian, để giải quyết vấn đề này GIS Vn xin được chia sẻ hướng dẫn việc tạo database với PostgreSQL chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo Spatial Database trong PostGreSQL để lưu dữ liệu không gian của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ import 1 shape file vào database này.

Tạo database với PostgreSQL trong lập trình WebGIS

Bước 1: Sau khi cài PostgreSQL và PostGIS, chúng ta mở pgAdmin (icon hình con voi) lên.

Bước 2: Click đúp vào PostgreSQL để Connect sẽ hiện ra 1 form nhập username password. Điền các thông tin rồi kick OK để connect.

Bước 3: Chuột phải vào Database, chọn new Database

Bước 4: Trong tab Properties ta điền tên Database, Owner chọn là postgres. Trong tab Definition chọn template_postgis_20. Tên này khi cài PostGIS cần chọn cài cả Spatial Database sẽ có cho mình đặt.

Ấn OK là ta đã tạo xong một Spatial Database để lưu dữ liệu không gian.

Bước 5: Mở công cụ PostGIS Shapefile Import/Export Manager lên. Công cụ này được cài sẵn sau khi bạn cài PostGIS (bạn có thể tìm thấy trong Start -> PostGIS..). Chọn vào View connection details… để nhập thông tin đăng nhập vào PostGIS như hình dưới

Chọn Add File, tìm đến file shape cần add rồi click Ok để thêm file shape vào danh sách. Sau đó click Import để đưa shape file này vào csdl như hình dưới

Vậy là chúng ta đã đẩy xong file shape vào csdl. bạn kiểm tra trong postgresql sẽ thấy đã được tạo một bảng mới như hình dưới

Vậy là xong quá trình tạo Database với PostgreSQL và PostGIS trong lập trình webgis. Bài sau chúng ta sẽ học cách public nó bằng GeoServer.

Tác giả: Đỗ Xuân Cường

Nguồn bài viết: cuongdx313.wordpress.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here