[Seri học WebGIS] – Xây dựng WebGIS mã nguồn mở với GeoServer

Xây dựng WebGIS là chuỗi seri các bài học cơ bản để các bạn có cách nhìn tương đối đầy đủ về lập trình WebGIS như thế nào, từ đó có hướng đi phù hợp. Đây là chuỗi bài học được ứng dụng mới chọn lọc từ bạn Đỗ Xuân Cường với những phần chia sẻ rất phù hợp.

Các bài hướng dẫn xây dựng WebGIS mã nguồn mở bao gồm:

1. Xây dựng WebGIS cơ bản

2. Xây dựng WebGIS nâng cao

  • WebGIS: bài toán tìm đường với PostGIS+ pgRouting Bài 1 – Cài đặt
  • WebGIS: bài toán tìm đường với PostGIS+ pgRouting Bài 2 – Chuẩn bị dữ liệu
  • WebGIS: bài toán tìm đường với PostGIS+ pgRouting Bài 3 – Tạo layer Route trong Geoserver
  • WebGIS: bài toán tìm đường với PostGIS+ pgRouting Bài 4 Hiển thị route trên WebGIS với OpenLayer